☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Bolesławiec
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 28.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 15.00 do 16.00.

Skargi i wnioski  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Bolesławcu można składać na piśmie, pocztą elektroniczną lub ustnie. W przypadku składania skargi ustnie - przyjmujący sporządza Protokół z ustnego zgłoszenia skargi/wniosku. Osoba zgłaszająca skargę telefonicznie jest informowana o konieczności złożenia skargi na piśmie lub osobiście, bo w przeciwnym wypadku skarga nie jest rozpatrywana.Skargi i wnioski anonimowe, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie są rozpatrywane (za wyjątkiem informacji o zagrożeniu życia i zdrowia).

Radca Prawny koordynuje rozpatrywanie wszystkich skarg/ wniosków wnoszonych do PPIS w Bolesławcu i prowadzi ich rejestr.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg/wniosków powierzono kierownikom komórek organizacyjnych.

Skargi/wnioski rozpatrywane są przez oddziały merytoryczne bez zbędnej zwłoki - najpóźniej w terminach wskazanych przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Felczyńska Urszula
(2018-10-19 14:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Felczyńska Urszula
(2018-10-22 10:14:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23029